Giới thiệu về công ty TNHH TM-DV HOA MAI ​Suất ăn công nghiệp Hoa Mai ra đời từ năm 1995 và chính thức hoạt động vào năm 2002 trải qua 10 năm không ngừng nỗ lực bằng tâm huyết của Ban lãnh đạo công ty cũng như đội ngũ cán bộ, đến nay Công ty TNHH TM-DV Hoa Mai đã khẳng định được thương hiệu và đẳng cấp của mình là một trong những công ty cung cấp suất ăn công nghiệp…