Bán bắp ủ chua hay hay còn được gọi là ngô ủ chua cho bò ( tên tiếng anh là Corn Silage), bắp ủ chua cho dê... cho gia súc ăn, bắp nguyên cây được thu hoạch sớm từ 75 > 85 ngày. sau đó được nghiền nhỏ ra và cho vào bao ủ chua. Bap u chua rất tốt khi cho trâu bò, dê và gia xúc ăn, Cây bắp thu hoạch cả trái + thân nên hàm lượng…